MŠ Rabí Nezařazené AKTUALIZACE k zápisu do MŠ

AKTUALIZACE k zápisu do MŠ


Příjem žádostí o přijetí do mateřské školy Rabí, p. o., okres Klatovy, Rabí 42 proběhne

od 02.05. do 12.05.2020

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou (nvky4t3), emailem s elektronickým podpisem, poštou, odevzdáním obálky (označená „ZÁPIS“) s příslušnými doklady na městském úřadu Rabí, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole (předem se můžete domluvit na tel.: 774 163 961).

Přihlášku dítěte a Evidenční list si můžete předem stáhnout na stránkách školy www.msrabi.cz.

K zápisu je potřebné dodat i Čestné prohlášení o očkování (též na webových stránkách školy) a kopii očkovacího průkazu (nahrazuje potvrzení pediatra).

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy, na úřední desce MŠ a MÚ Rabí pod registračními čísly, které si rodiče telefonicky (774 163 961) vyžádají dne 20.5.2020. Zveřejnění registračních čísel je považováno za vyhovění žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Termín zveřejnění 25.5.2020. Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno v pondělí 1.6.2020 od 9.00 do 11.00 hod. v ředitelně MŠ.

 

Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Rabí, příspěvková organizace, okres Klatovy, Rabí 42

pro školní rok 2020/2021

 

  1. Děti s místem trvalého pobytu /v případě cizinců místo pobytu/ v příslušném obvodu školy MŠ Rabí

– děti s odkladem povinné školní docházky

– děti 5- leté a děti 4- leté

– dle věku od nejstaršího k nejmladšímu, narozené do 31.12.2017

  1. Děti s místem trvalého pobytu /v případě cizinců místo pobytu/ mimo školský obvod školy

– dle sourozenců

– dle věku od nejstaršího k nejmladšímu

Related Post