MŠ Rabí Nezařazené Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ – PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Mateřská škola Rabí, Rabí 42, okres Klatovy

Rabí dne 25.05.2020

ROZHODNUTÍ

Mateřská škola Rabí, Rabí 42, okres Klatovy, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

K předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Rabí, Rabí 42, okres Klatovy

od 1.9.2020 byli přijati dle registračních čísel:

1/2020

2/2020

3/2020

4/2020

Zveřejněno dne: 25.05.2020

Mešinová Eva DiS.

ředitelka mateřské školy

Related Post

Pravidla MŠPravidla MŠ

• Provozní doba MŠ: 6:00-16:00• Příchod dětí do MŠ: 6:00-8:00• Vyzvednutí dětí po obědě: 11:45-12:00• Vyzvednutí dětí odpoledne: 14:15-16:00 Omlouvání dětí  ► aplikace: nasems.cz ◄ Povinností rodiče (zákonného zástupce) je předat dítě učitelce osobně!

MoštováníMoštování

Stejně jako loňský rok jedeme se zúčastnit moštování jablek v PROUDu v Horažďovicích a to v pondělí 7.10.2019 linkovým autobusem v 7.20 hod. Příjezd do oběda. S sebou: batoh, uzavíratelná