Poplatky

 • Finanční normy na nákup potravin:

 • Děti 3-6 let: • přesnídávka a pitný režim 13,-
                      • oběd a pitný režim 25,-
                      • svačina a pitný režim  8,-
  Děti 6+ let: • přesnídávka a pitný režim 14,-
                      • oběd a pitný režim 29,-
                      • svačina a pitný režim  9,-

  Školné: • 300,- Kč/měsíc

  ► Stravné i školné se platí vždy do 15. dne daného měsíce!
  ► Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, školné neplatí

Related Post