MŠ Rabí Nezařazené Zápis do MŠ 2023-2024

Zápis do MŠ 2023-2024

Vážení rodiče,

oznamuji Vám TERMÍN ZÁPISU pro školní rok 2023-2024: 

10. 5. 2023 od 8 do 12 hodin v kanceláři ředitelky školy.

Při zápisu obdrží rodiče tiskopisy pro zápis dítěte do MŠ nebo jsou ke stažení na webových stránkách školy.

Podmínkou přijetí Vašeho dítěte je odevzdání vyplněného:
• evidenčního listu, potvrzeného dětským lékařem (v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů)
• žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte)

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy (www.msrabi.cz) dále na úřední desce města Rabí. Termín zveřejnění: 29. 5. 2023.

Na seznamu nemohou být napsána jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která Vám budou přidělena při zápisu. Zveřejněním seznamu s přidělenými registračními čísly se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude vydáváno ve středu 7. 6. 2023 od 8.00 – 12.00 hodin v ředitelně MŠ.

Related Post

Zápis do MŠZápis do MŠ

pro školní rok 2022/2023 proběhne v úterý 10.05.2022 od 08.00 do 12.00 hod. v Mateřské škole Rabí. Více informací v sekci Dokumentace – viz. zápis 2022. Bc. Eva Mešinová –