MŠ Rabí Nezařazené Provoz MŠ od 26.04.2021

Provoz MŠ od 26.04.2021

S účinností ode dne 26. dubna 2021 se mění mimořádné opatření:

▪ umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ),
▪ pro připomenutí: z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ v celé ČR.

Provoz MŠ Rabí je plně obnoven od 26.04.2021 od 6.00 do 16.00 hod.. Vstup třetích osob, tzn. zákonných zástupců, do prostor MŠ je i nadále zakázán.

Prosíme o nahlášení obědů na pondělí 26.04.2021 a to do pátku 23.04.2021 do 12.00 hod.

Těšíme se na všechny děti. Kolektiv mateřské školy Rabí

Related Post

Zápis do MŠ 2021Zápis do MŠ 2021

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webové stránce školy a na úřední desce města Rabí v pondělí 31.05.2021. Na seznamu nemohou být napsaná jména, děti zde budou uvedeny pod registračními